Turquality Programına Hazırlık

Bu marka yolculuğunda, firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız firma odaklı projelerle firmaların markalaşma potansiyelini arttırırken, aynı zamanda bu projeleri uygulayan firmaların, markalaşma sürecine yönelik giderlerine ilişkin, İhracata Yönelik Devlet Destekleri ve Turquality Programı desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmasına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz.

Bu aşama boyunca Turquality tetkikine hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalar Turquality ön inceleme setinde bulunan soruların cevaplanmasına yönelik olmakla birlikte, şirket içerisindeki süreçlerin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu aşama boyunca nihai hedef Turquality desteği kapsamına girmek olmakla birlikte, komple bir kurumsal dönüşüm de hedeflenmektedir.

Bu aşamada yoğun olarak strateji belirleme, süreç inceleme ve geliştirme çalışmalarını koordine ediyoruz. Firmanın tüm süreçlerini incelemekte ve gerekli görülen noktalarda iyileştirmeler yapmaktayız. Var olmayan süreçlerin oluşturulması, stratejinin belirlenmesi ve raporlama yapılması gibi çalışmaları yürütüyoruz.

Hali hazırda, Turquality Programında yer alan firmaların 117’sinin denetim ve değerlendirme sürecini bizzat yöneterek markalaşma yolculuğunu tamamladık.