MARKALAŞMA YOLCULUĞUNDA SİZLERLE BİRLİKTE!

Profesyonel Ekibimizle Uluslararası Markalaşma, Kurumsal Yönetim, Turquality ve İhracata Yönelik Devlet Destekleri Danışmanlığı

+90 216 970 20 65

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal yönetim çalışmaları ile firmanın sürdürülebilir olmasına ilişkin bir sistem kurguluyoruz. Bunun için planlama ve uygulama stratejilerini belirliyoruz.

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Söz konusu stratejik plan çalışmamız; esnek bir sistem olarak planlanmakta, gözden geçirilmekte ve değişen şartlara uyarlanmaktadır.

Marka Danışmanlığı

Markalara ya da markalarla beraber çalışan şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesidir. Markaların pazarlama ya da iletişim gibi konularda planlaması yapılır ve uygun yol haritası belirlenir.

Marka Stratejisi ve Konumlandırması

Marka stratejisi, markanızın hedeflerini belirleyen ve geliştiren bir yaklaşım şeklidir. Markanızın pazarlama hedeflerine ve tüketicilere ulaşma kriterlerinden biridir.

Organizasyonel Tasarım

Firmanın amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi organizasyon için çok önemlidir. Belirlenen büyüme stratejisini gerçekleştirebilmesi için reorganizasyon planlama ve uygulama çalışmalarını yürütüyoruz

Finansal Yönetim

Şirketlerde aynı anda birçok projenin koordinasyonu, girdi-çıktı ilişkilerinin kurulması, etkilerinin değerlendirilmesi, hedef ve amaçlarından sapmadan yönetilmesi için finansal yönetim gerekir.

İhracat Destekleri Danışmanlığı

İhracat için kanuni süreçler, finansal süreçler, pazar araştırma süreçleri, kurumsal iletişim, ihracat iletişimi, ticari istihbarat gibi farklı konuları bilmek ve uygulamak gerekir.

Turquality Programına Hazırlık

Markalaşma süreci kapsamında İhracata Yönelik Devlet Destekleri ve Turquality Programı desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmasına ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz.

Aile Anayasası

Çeviklik testi ve analiziyle strateji ve yol haritası belirlenir. Organizasyon ve iş süreçlerinin tasarımı yapılır ve uygulamanın kabul görerek yaygınlaştırılması desteklenir.

Hedef Pazar Analizi

Firmanın mevcut pazarlarının analizi, pazar stratejilerinin gözden geçirilmesi stratejik plana uyumlu hedef pazar çalışması başta pazar analizi yapılması.

Müşteri ve Pazar Stratejisi

Şirketin kurumsal stratejisi çerçevesinde firmanın girmeyi hedeflediği pazarlara özgün bir pazar stratejisinin oluşturulması ve uygulamasıdır.

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Firmaların Uluslararası Profesyonel satış ve pazarlama yetkiniliğinin oluşturulmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Maliyet ve Karlılık Analizi

Doğru bir fiyatlandırma stratejisi sayesinde firmalar; müşteri, ürün ve kanal bazında karlılıklarını en üst seviyede tutarken, rekabetçi konuma gelerek sektördeki konumunu güçlendirecektir.

Dijital Dönüşüm

Kurum dijital yetkinlik ve olgunluk seviyesinin belirlenmesi eylem planının oluşturulması adına çok önemlidir. Bu aşamadan sonra doğru dijital strateji ve yol haritasının belirlenmesi çalışmaları

Halka Arz ve Fon Yönetimi

İş analitiği satış potansiyelinin artırılması, müşteri kayıplarının azaltılması, kampanya verimliliğinin artırılması, gelecek dönem planlama ve yatırımlarının şekillendirilmesi için yapılmalıdır.

Şirket Birleşme ve Satışı

Rekabet ortamının gittikçe zorlaştığı, doğal yollarla öne geçmenin neredeyse imkansızlaştığı dönem ve sektörlerde şirket birleşme ve satın almaları bir stratejiye dönüşmüştür ve yaygın şekilde uygulanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal yönetim çalışmaları ile firmanın sürdürülebilir olmasına ilişkin bir sistem kurguluyoruz. Bunun için planlama ve uygulama stratejilerini belirliyoruz.

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Söz konusu stratejik plan çalışmamız; esnek bir sistem olarak planlanmakta, gözden geçirilmekte ve değişen şartlara uyarlanmaktadır.

Marka Danışmanlığı

Markalara ya da markalarla beraber çalışan şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesidir. Markaların pazarlama ya da iletişim gibi konularda planlaması yapılır ve uygun yol haritası belirlenir.

Marka Stratejisi ve Konumlandırması

Marka stratejisi, markanızın hedeflerini belirleyen ve geliştiren bir yaklaşım şeklidir. Markanızın pazarlama hedeflerine ve tüketicilere ulaşma kriterlerinden biridir.

Organizasyonel Tasarım

Firmanın amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi organizasyon için çok önemlidir. Belirlenen büyüme stratejisini gerçekleştirebilmesi için reorganizasyon planlama ve uygulama çalışmalarını yürütüyoruz

Finansal Yönetim

Şirketlerde aynı anda birçok projenin koordinasyonu, girdi-çıktı ilişkilerinin kurulması, etkilerinin değerlendirilmesi, hedef ve amaçlarından sapmadan yönetilmesi için finansal yönetim gerekir.

İhracat Destekleri Danışmanlığı

İhracat için kanuni süreçler, finansal süreçler, pazar araştırma süreçleri, kurumsal iletişim, ihracat iletişimi, ticari istihbarat gibi farklı konuları bilmek ve uygulamak gerekir.

Turquality Programına Hazırlık

Markalaşma süreci kapsamında İhracata Yönelik Devlet Destekleri ve Turquality Programı desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmasına ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz.

Aile Anayasası

Çeviklik testi ve analiziyle strateji ve yol haritası belirlenir. Organizasyon ve iş süreçlerinin tasarımı yapılır ve uygulamanın kabul görerek yaygınlaştırılması desteklenir.

Hedef Pazar Analizi

Firmanın mevcut pazarlarının analizi, pazar stratejilerinin gözden geçirilmesi stratejik plana uyumlu hedef pazar çalışması başta pazar analizi yapılması.

Müşteri ve Pazar Stratejisi

Şirketin kurumsal stratejisi çerçevesinde firmanın girmeyi hedeflediği pazarlara özgün bir pazar stratejisinin oluşturulması ve uygulamasıdır.

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Firmaların Uluslararası Profesyonel satış ve pazarlama yetkiniliğinin oluşturulmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Maliyet ve Karlılık Analizi

Doğru bir fiyatlandırma stratejisi sayesinde firmalar; müşteri, ürün ve kanal bazında karlılıklarını en üst seviyede tutarken, rekabetçi konuma gelerek sektördeki konumunu güçlendirecektir.

Dijital Dönüşüm

Kurum dijital yetkinlik ve olgunluk seviyesinin belirlenmesi eylem planının oluşturulması adına çok önemlidir. Bu aşamadan sonra doğru dijital strateji ve yol haritasının belirlenmesi çalışmaları

Halka Arz ve Fon Yönetimi

İş analitiği satış potansiyelinin artırılması, müşteri kayıplarının azaltılması, kampanya verimliliğinin artırılması, gelecek dönem planlama ve yatırımlarının şekillendirilmesi için yapılmalıdır.

Şirket Birleşme ve Satışı

Rekabet ortamının gittikçe zorlaştığı, doğal yollarla öne geçmenin neredeyse imkansızlaştığı dönem ve sektörlerde şirket birleşme ve satın almaları bir stratejiye dönüşmüştür ve yaygın şekilde uygulanmaktadır.

Ekibimiz

Konusunda uzman kurucu ekibimiz ve destek veren geniş kadromuz ile size özel çözümler üretiyoruz.

M. Fatih YÜCE

Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri USTA

Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü

Ömer Yıldız

Sabancı Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Kaya YALÇIN

Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü