Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

 

Yönetimin kalitesini geliştirmeyi amaçlayan kurumsal yönetim çalışmalarını, sadece yürütülen faaliyetlere odaklanmaktan öte, işletmenin tüm paydaşlarının menfaatlerinin korunması çerçevesinde uygulamaya alıyoruz. Kurumsal yönetim çalışmaları ile firmanın sürdürülebilir olmasına ilişkin bir sistem kurguluyoruz.

Bu çerçevede,

• Firmanın, hesap verebilirlik ve sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerinde adil olmasına ve şeffaflığı maksimum düzeyde sağlamasına

• Firma sistematiğini oluşturan kuralların, keyfilikten uzak olarak hukuka uygun biçimde uygulanmasına

• Yönetim sürecinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesinin yanı sıra işletme yönetiminin kontrolünün sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz.

Firmanın sürdürülebilir olmasına yönelik kurumsal çalışmalar yürütüyor, Aile şirketinden profesyonel şirkete dönüşümün temellerinin atılmasını sağlıyoruz. Patron odaklı firma olmaktan çıkarak sisteme dayalı ve sürdürülebilir altyapısı olan kurumlara dönüşümün temel anahtarı olan çalışmaları yürütüyoruz.