Halka Arz ve Fon Yönetimi

  • Halka Açılma Öncesi Hukuki Çalışmalar
  • Hukuki Yapının incelenmesi
  • Lisans Sözleşmeleri
  • Müşteri Sözleşmeleri,
  • Pay Devrine İlişkin Kısıtlar
  • Halka Açılma Öncesi Finansal Çalışmalar
  • Mali Analiz
  • Geçmiş Dönemlere İlişkin Tabloların Analizi
  • Grup İçi İlişkilerin İncelenmesi
  • İştirak Bağlantılarının Gözden Geçirilmesi